Biel Engineering го презентира Cannabis Expo 2023 во Скопје

Biel Engineering го презентира нивниот втор по ред Cannabis Expo во Скопје на 03 април 2023. Многу компании ќе се претстават, ќе има говорници, како и претставување на машини. Распоредот е следен: