Видови на канабис

Сигурно сте ги слушнале поимите “индика”, “сатива” и “хибрид” кои се познати како видови на канабисот. Овие три вида се однесуваат на различна форма, структура на растението и нивното дејство. Додека па главниот вид на канабис се состои од хибридни спори од растителниот род на канабисот, кој ги опфаќа другите подвидови.

Подвидовите се развиваат за да ги интензивираат спесифичните карактеристики на растението, или за разликување на нивната употреба – за маркет цели или поголема ефикаснот како психотропна дрога. Спорите на канабисот се именувани од своите одгледувачи, честопати се нарекувани по бојата, вкусот, мирисот или од местото каде што потекнува растението.

Видовите на канабисот и нивните спори првенствено се одгледуваат за рекреативни и медицински употреби. Спорите содржат многу голем процент на канабидоиди, а пак во спротивност конопите содржат многу мал процент па затоа нив ги огледуваат заради семето и влакната.

Главни разновидни видови на канабис

Двата најчести видови кои се одгледуваат и се најкористени – канабис индика и сатива.

Третиот вид на канабис е наречен ‘рудералис’ не толку популарен, нема голема примена во секојдневието, а се одгледува поради својствата на THC.

Сативата е препознатлива при своето психоактивно дејство, додека индиката нема големо психичко дејствие туку го релаксира и опушта телото. Лесно се препознатливи – сативата развива високи гранки со тесни листови, а индиката е спротивноста, таа е со кратки гранки а широки листови.

Размножување на корените од канабис

За размножување на билката потребно е опрашување од женски канабис со машки полен. Најчесто тоа се случува спонтано и природно, намерното создавање на нови спори обично вклучува селективно размножување во контролирана средина.

Кога канабисот се одгледува поради психоактивни или лековити својства, машките растенија се одделуваат од женските.

Од досега спомнатите видови на канабис вообичаени се хибридни сорти со различен сооднос од трите вида. Во оваа група спаѓа хибридот White Widow кој содржи 60% на индика и 40% сатива. Неговите хибридни спори имаат одлики од двата типа на родители.

Autoflowering означува комерцијални врсти на хибрид кои содржат мешавина од гените на рудералис, сатива и индика. Таа сорта се одгледува претежно за медицински цели, бидејќи во спорите на рудералисот нема висок степен на THC и не создава непријатен вкус.

THC vs CBD

За време на процесот на селективно размножување за медицински канабис, односите на THC:CBD се пресметуваат и прилагодусваат според потребите и преференците за болеста на клиентот. Поради генетската разновидност и различните географски клими и средини, постои широк спектар на видови и својствата кои ги содржат.

THC, односно тетрахидроканабинол е поврзано со високо ниво на психоактивност, додека CBD има лековити својства и не е психоактивен.
Генетска стабилност. За генетска стабилност на плодот е потребна селекција на размножените стебла, посочувајќи ги доминантните и рецесивните гени во двата ВИДА што се прекрстуваат. По анализа на потомството со преферираните својства што се за намена на потрошувачите, одгледувачот ги избира карактеристичните стебла и продолжува да ги размножува се додека не се доби финалниот производ.

Сорти на канабис

Во малопродажниот пазар кој е декриминализиран, како во Холандија, каде производството на големо е нелегално но законите не се спроведуваат заради контрадикторност она законот што го признаваат судовите. Поради вршење на притисок врз одгледувачите и преголемата конкуренција да создадат попрвилечни сорти за одржување удел во пазарот.

Одгледувачите им даваат на СОРТИТЕ различни и незаборавни имиња со цел да се разликуваат од нивните конкуренти, иако СОРТИТЕ можат да бида слични и на другите пазари.

  • Bedrocan – е медицински канабис култивиран од Холандската медицинска марихуана Сатива Л. Која има стандардизирана содржива на THC 22% и CBD 1%. Прв пат е воведена во 2003 год, и се издава во аптеки по рецепт.
  • Blue Dream – е хибриден канабис ВИД што секаде е наменет за медициски и рекреативни цели, прв пат произведен во 2003 год.
  • Charlotte’s Web – е висок процент на CBD, а низок THCканабис екстракт.
  • Skunk – ВИДОВИ канабис кои имаат силен мирис, за овие сорти на канабис се верува дека потекнуваат од раните 90-ти во САД пред да се развие и популаризира од холандските одгледувачи. Се одгледува во затворени простории со специјализирани светла кога нема достапни услови за одгледување на отворено.
  • Tom Cruise Purple – се продава во Калифорнија од одбрани лиценцирани клубови за канабис. ВИДОТ е потентент и е спакуван со слика на актерот Том Круз како се смее.